DGS İle Geçiş Yapılan Bölümler (B)


Bağcılık Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bağcılık bölümü mezunları DGS'de bahçe bitkileri, bahçe bitkileri üretimi ve pazarlaması, bitki koruma, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme bölümlerini tercih edebilir.

Bahçe Tarımı Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bahçe tarımı bölümü mezunları DGS'de bahçe bitkileri, bahçe bitkileri üretimi ve pazarlaması, bitki koruma, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme bölümlerini tercih edebilir.

Bahçe Ziraatı Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bahçe ziraatı bölümü mezunları DGS'de bahçe bitkileri, bahçe bitkileri üretimi ve pazarlaması, bitki koruma, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme bölümlerini tercih edebilir.

Bakır Çalgılar Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bakır çalgılar bölümü mezunları DGS'de nefesli çalgılar ve vurma çalgılar, üfleme ve vurma çalgılar bölümlerini tercih edebilir.

Balık Yetiştiriciliği Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Balık yetiştiriciliği bölümü mezunları DGS'de balıkçılık teknolojisi, su ürünleri mühendisliği, zootekni bölümlerini tercih edebilir.

Balon Pilotluğu Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Balon pilotluğu bölümü mezunları DGS'de pilotaj bölümünü tercih edebilir.

Banka ve Sigorta Yönetimi Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Banka ve sigorta yönetimi bölümü mezunları DGS'de aktüerya, aktüerya bilimleri, bankacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve finansman, bankacılık ve sigortacılık, ekonometri, ekonomi, ekonomi ve finans, iktisat, işletme, işletme enformatiği, işletme-ekonomi, lojistik yönetimi, sermaye piyasası, sermaye piyasası denetim ve derecelendirme, sigortacılık, sigortacılık ve risk yönetimi, uluslararası finans, uluslararası finans ve bankacılık, uluslararası işletme, uluslararası işletmecilik, uluslararası işletmecilik ve ticaret, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finans, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerini tercih edebilir.

Bankacılık ve Sigortacılık Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bankacılık ve sigortacılık bölümü mezunları DGS'de aktüerya, aktüerya bilimleri, bankacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve finansman, bankacılık ve sigortacılık, ekonometri, ekonomi, ekonomi ve finans, iktisat, işletme, işletme enformatiği, işletme-ekonomi, lojistik yönetimi, sermaye piyasası, sermaye piyasası denetim ve derecelendirme, sigortacılık, sigortacılık ve risk yönetimi, uluslararası finans, uluslararası finans ve bankacılık, uluslararası işletme, uluslararası işletmecilik, uluslararası işletmecilik ve ticaret, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finans, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerini tercih edebilir.

Bankacılık Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bankacılık bölümü mezunları DGS'de bankacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve finansman, bankacılık ve sigortacılık, ekonometri, ekonomi, ekonomi ve finans, iktisat, işletme, işletme enformatiği, işletme-ekonomi, lojistik yönetimi, sermaye piyasası, sermaye piyasası denetim ve derecelendirme, uluslararası finans, uluslararası finans ve bankacılık, uluslararası işletme, uluslararası işletmecilik, uluslararası işletmecilik ve ticaret, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finans, uluslararası ticaret ve finansman, u lu s lararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerini tercih edebilir.

Basım ve Yayın Teknolojileri Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Basım ve yayın teknolojileri bölümü mezunları DGS'de basın ve yayın, fotoğraf, fotoğraf ve video, gazetecilik, görsel iletişim, görsel iletişim tasarımı, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, grafik, grafik sanatlar ve grafik tasarımı, grafik sanatları, grafik tasarım, grafik tasarımı, halkla ilişkiler ve reklamcılık, iletişim, iletişim bilimleri, iletişim sanatları, iletişim tasarımı, iletişim tasarımı ve yönetimi, iletişim ve tasarım, medya ve iletişim, reklam tasarımı ve iletişimi, reklamcılık, reklamcılık ve halkla ilişkiler, yeni medya bölümlerini tercih edebilir.

Basın ve Yayıncılık Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Basın ve yayıncılık bölümü mezunları DGS'de basın ve yayın, fotoğraf, fotoğraf ve video, gazetecilik, görsel iletişim, görsel iletişim tasarımı, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, grafik, grafik sanatlar ve grafik tasarımı, grafik sanatları, grafik tasarım, grafik tasarımı, halkla ilişkiler ve reklamcılık, iletişim, iletişim bilimleri, iletişim sanatları, iletişim tasarımı, iletişim tasarımı ve yönetimi, iletişim ve tasarım, medya ve iletişim, reklam tasarımı ve iletişimi, reklamcılık, reklamcılık ve halkla ilişkiler, yeni medya bölümlerini tercih edebilir.

Beton Teknolojisi Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Beton teknolojisi bölümü mezunları DGS'de inşaat mühendisliği bölümünü tercih edebilir.

Besicilik Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Besicilik bölümü mezunları DGS'de zootekni bölümünü tercih edebilir.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgi güvenliği teknolojisi bölümü mezunları DGS'de bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar – enformatik, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, kontrol mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, matematik ve bilgisayar bilimleri, matematik-bilgisayar, meteoroloji mühendisliği, uzay mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Bilgi Teknolojileri Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgi teknolojileri bölümü mezunları DGS'de bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar – enformatik, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, kontrol mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, matematik ve bilgisayar bilimleri, matematik-bilgisayar, meteoroloji mühendisliği, uzay mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Bilgisayar Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgisayar bölümü mezunları DGS'de bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar – enformatik, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, kontrol mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, matematik ve bilgisayar bilimleri, matematik-bilgisayar, meteoroloji mühendisliği, uzay mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Bilgisayar Operatörlüğü Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgisayar operatörlüğü bölümü mezunları DGS'de bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar – enformatik, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, kontrol mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, matematik ve bilgisayar bilimleri, matematik-bilgisayar, meteoroloji mühendisliği, uzay mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgisayar operatörlüğü ve teknikerliği bölümü mezunları DGS'de bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar – enformatik, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, kontrol mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, matematik ve bilgisayar bilimleri, matematik-bilgisayar, meteoroloji mühendisliği, uzay mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Bilgisayar Programcılığı Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgisayar programcılığı bölümü mezunları DGS'de bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar – enformatik, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, kontrol mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, matematik ve bilgisayar bilimleri, matematik-bilgisayar, meteoroloji mühendisliği, uzay mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Bilgisayar Teknolojisi Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgisayar teknolojisi bölümü mezunları DGS'de bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar – enformatik, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, kontrol mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, matematik ve bilgisayar bilimleri, matematik-bilgisayar, meteoroloji mühendisliği, uzay mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgisayar teknoloji ve programlama bölümü mezunları DGS'de bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar – enformatik, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, kontrol mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, matematik ve bilgisayar bilimleri, matematik-bilgisayar, meteoroloji mühendisliği, uzay mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgisayar ve enformasyon sistemleri bölümü mezunları DGS'de bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar – enformatik, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, kontrol mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, matematik ve bilgisayar bilimleri, matematik-bilgisayar, meteoroloji mühendisliği, uzay mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Bilişim ve İletişim Teknolojisi Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilişim ve iletişim teknolojisi bölümü mezunları DGS'de bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar – enformatik, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, kontrol mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, matematik ve bilgisayar bilimleri, matematik-bilgisayar, meteoroloji mühendisliği, uzay mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Bilgisayar Mobil Teknolojileri Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgi ve iletişim teknolojileri - bilgisayar mobil teknolojileri bölümü mezunları DGS'de bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar – enformatik, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, kontrol mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, matematik ve bilgisayar bilimleri, matematik-bilgisayar, meteoroloji mühendisliği, uzay mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri bölümü mezunları DGS'de bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilgisayar-enformatik, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, matematik ve bilgisayar bilimleri, matematik - bilgisayar bölümlerini tercih edebilir.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümü mezunları DGS'de bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilgisayar-enformatik, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, matematik ve bilgisayar bilimleri, matematik-bilgisayar bölümlerini tercih edebilir.

Bilgi Yönetimi Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgi yönetimi bölümü mezunları DGS'de bilgi ve belge yönetimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, işletme, işletme bilgi yönetimi, işletme enformatiği, işletme-ekonomi, yönetim bilişim sistemleri bölümlerini tercih edebilir.

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalıpçılık Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgisayar destekli endüstriyel kalıpçılık bölümü mezunları DGS'de imalat mühendisliği, makine mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Bilgisayar Destekli Makine Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgisayar destekli makine bölümü mezunları DGS'de gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, imalat mühendisliği, makine mühendisliği, makine ve imalat mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği, malzeme mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, otomotiv mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgisayar destekli makine - resim- konstrüksiyon bölümü mezunları DGS'de gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, imalat mühendisliği, makine mühendisliği, makine ve imalat mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği, malzeme mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, otomotiv mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Bilgisayar Destekli Muhasebe Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgisayar destekli muhasebe bölümü mezunları DGS'de çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonomi, iktisat, işletme, işletme bilgi yönetimi, işletme enformatiği, işletme-ekonomi, lojistik yönetimi, maliye, muhasebe, muhasebe bilgi sistemleri, muhasebe ve finans yönetimi, muhasebe ve finansal yönetim, uluslararası finans, uluslararası finans ve bankacılık, uluslararası işletme, uluslararası işletmecilik, uluslararası işletmecilik ve ticaret, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finans, uluslararası ticaret ve finansman,  uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerini tercih edebilir.

Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulama bölümü mezunları DGS'de çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonomi, iktisat, işletme, işletme bilgi yönetimi, işletme enformatiği, işletme-ekonomi, lojistik yönetimi, maliye, muhasebe, muhasebe bilgi sistemleri, muhasebe ve finans yönetimi, muhasebe ve finansal yönetim, uluslararası finans, uluslararası finans ve bankacılık, uluslararası işletme, uluslararası işletmecilik, uluslararası işletmecilik ve ticaret, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finans, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerini tercih edebilir.

Bilgisayar Destekli Tasarım Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgisayar destekli tasarım bölümü mezunları DGS'de endüstri tasarımı, endüstri ürünleri tasarımı, endüstriyel tasarım, makine mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgisayar destekli teknik çizim bölümü mezunları DGS'de endüstri tasarımı, endüstri ürünleri tasarımı, endüstriyel tasarım, makine mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim/CAD/CAM Tek. Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgisayar destekli tasarım ve üretim / CAD / CAM tek. bölümü mezunları DGS'de endüstri tasarımı, endüstri ürünleri tasarımı, endüstriyel tasarım, makine mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümü mezunları DGS'de çizgi film (animasyon), fotoğraf ve video, görsel iletişim, görsel iletişim tasarımı, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, grafik, grafik sanatları, grafik tasarım, grafik tasarımı¸ iletişim tasarımı, iletişim tasarımı ve yönetimi, iletişim ve tasarım, medya ve iletişim, medya ve iletişim sistemleri, reklam tasarımı ve iletişimi, reklamcılık¸ yazılım mühendisliği, yeni medya bölümlerini tercih edebilir.

Bilgisayar Destekli Yayıncılık Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilgisayar destekli yayıncılık bölümü mezunları DGS'de basın ve yayın, fotoğraf ve video, gazetecilik, görsel iletişim, görsel iletişim tasarımı, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, grafik, grafik sanatlar ve grafik tasarımı, grafik sanatları, grafik tasarım, grafik tasarımı, halkla ilişkiler ve reklamcılık, iletişim, iletişim bilimleri, iletişim sanatları, iletişim tasarımı, iletişim tasarımı ve yönetimi, iletişim ve tasarım, işletme enformatiği, medya ve iletişim, medya ve iletişim sistemleri, reklam [tasarımı ve iletişimi, reklamcılık, reklamcılık ve halkla ilişkiler, televizyon haberciliği ve programcılığı, yeni medya, yönetim bilişim sistemleri bölümlerini tercih edebilir.

Bilişim-Yönetim Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bilişim - yönetim bölümü mezunları DGS'de işletme, işletme bilgi yönetimi, işletme enformatiği, işletme-ekonomi, lojistik yönetimi, yönetim bilişim sistemleri bölümlerini tercih edebilir.

Bina Koruma ve Yenileme Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bina koruma ve yenileme bölümü mezunları DGS'de iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, mimarlık bölümlerini tercih edebilir.

Bitki Koruma Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bitki koruma bölümü mezunları DGS'de bahçe bitkileri, bahçe bitkileri üretimi ve pazarlaması, bitki koruma, orman mühendisliği, tarla bitkileri bölümlerini tercih edebilir.

Bitkisel Üretim Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bitkisel üretim bölümü mezunları DGS'de bahçe bitkileri, bahçe bitkileri üretimi ve pazarlaması, tarla bitkileri, tarım ekonomisi, toprak bilimi ve bitki besleme bölümlerini tercih edebilir.

Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Bitkisel ürünlerde muhafaza ve pazarlama bölümü mezunları DGS'de bahçe bitkileri, bahçe bitkileri üretimi ve pazarlaması, bitki koruma, pazarlama, tarım ekonomisi, tarım işletmeciliği bölümlerini tercih edebilir.

Biyokimya Teknikerliği Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Biyokimya teknikerliği bölümü mezunları DGS'de biyoloji, kimya bölümlerini tercih edebilir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü mezunları DGS'de biyomedikal mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği,  elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Biyomedikal Bilimler Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Biyomedikal bilimler bölümü mezunları DGS'de biyomedikal mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği,  elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerini tercih edebilir.

Borsa ve Finans Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Borsa ve finans bölümü mezunları DGS'de bankacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve finansman, bankacılık ve sigortacılık, ekonometri, ekonomi, ekonomi ve, finans, iktisat, işletme, işletme enformatiği, işletme-ekonomi, lojistik yönetimi, sermaye piyasası, sermaye piyasası, denetim ve derecelendirme, uluslararası finans, uluslararası finans ve bankacılık, uluslararası işletme, uluslararası işletmecilik, uluslararası işletmecilik ve ticaret, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finans, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerini tercih edebilir.

Boya Teknolojisi Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Boya teknolojisi bölümü mezunları DGS'de kimya, kimya mühendisliği, kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya bölümlerini tercih edebilir.

Boya ve İzolasyon Uygulama Teknikleri Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Boya ve izolasyon uygulama teknikleri bölümü mezunları DGS'de kimya, kimya mühendisliği, kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya bölümlerini tercih edebilir.

Büro Yönetimi Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Büro yönetimi bölümü mezunları DGS'de halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, işletme bilgi yönetimi, reklamcılık ve halkla ilişkiler, sağlık kurumlan işletmeciliği, yönetim bilişim sistemleri bölümlerini tercih edebilir.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunları DGS'de halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, işletme bilgi yönetimi, reklamcılık ve halkla ilişkiler, sağlık kurumlan işletmeciliği, yönetim bilişim sistemleri bölümlerini tercih edebilir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü mezunları DGS'de halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, işletme bilgi yönetimi, reklamcılık ve halkla ilişkiler, sağlık kurumlan işletmeciliği, yönetim bilişim sistemleri bölümlerini tercih edebilir.

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı bölümü mezunları DGS'de halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, işletme bilgi yönetimi, reklamcılık ve halkla ilişkiler, sağlık kurumlan işletmeciliği, yönetim bilişim sistemleri bölümlerini tercih edebilir.

Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Mezunlarının DGS'de Tercih Edebileceği Bölümler

Büyük ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği bölümü mezunları DGS'de zootekni bölümünü tercih edebilir.


DMCA.com
 
Bu siteyi kullanan, ziyaret eden ve görüntüleyen kişi ve kurumlar "site kullanım şartları"nı kabul etmiş sayılırlar.