Eğitimde Beyin Fırtınası Yöntemi


eğitimde beyin fırtınası yöntemiBeyin fırtınası eğitimde birçok konuda kullanılabilir. Beyin fırtınasının kullanılması konusunda ilk olarak akla gelebilecek ders fen bilgisi olabilir. Bir deney yapılacağı zaman öğretmen konuyla ilgili bazı ipuçlarını öğrencilere verdikten sonra ne olacağı ya da ne yapılması gerektiği konusunda bir beyin fırtınası ortamı hazırlayabilir. Bunu yaptığında öğrenciler hem derse daha fazla katılacak hem de dikkatleri başka yöne dağılmayacaktır. Eğitimde beyin fırtınası yönteminin amacı öğrencilere bilgi vermek değildir. Asıl amaç daha öncede öğrenilmiş olan bilgileri yeni durumlara uygulatarak yeni konuları öğretmektir. Sınıfta beyin fırtınası yapıldığında öğrenciler konuya ilgi duyar, konuyu merak eder ve derse yoğunlaşırlar. Daha önceden öğrenilmiş olan bilgilerin değerlendirilmesini ve pekiştirilmesini sağlar.

Bir derste beyin fırtınası yapılması için öğretmenin dersten önce bir hazırlık yapması gerekmektedir. Bu hazırlık sürecinde hangi sorunun sorulması gerektiği ve hangi materyaller kullanılacaksa bunların hazırlanması gerekmektedir. Beyin fırtınasının olumsuz bir başka yönü de zaman alan bir teknik olmasıdır. Diğer öğretim yöntem ve tekniklerine göre hem hazırlık aşaması yönünden hem de uygulama aşamasında daha fazla zaman harcamayı gerektirir.

Beyin fırtınası uygulanacak sınıftaki bireyler yetişkinler ise, beyin fırtınasını uygulama biraz zorlaşabilir. Çünkü yetişkinler fikirlerini ortaya atmakta genç öğrencilere göre daha çekingen olabilirler. Ortaya attıkları fikirler saçma olabilir düşüncesiyle konuşmamayı tercih edebilir ya da herkes tarafından bilinen ve sıradan fikirler öne sürebilirler. Fakat daha genç yaştaki bireylerin olduğu gruplarda beyin fırtınası yapılırken öğrenciler daha ilginç fikirler ortaya atabilir. Bu da yaş faktörünün beyin fırtınasını etkilediğini göstermektedir.

Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin derse daha etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak, onların yaratıcı düşünme becerilerini artırmak ve problemlere çözüm üretmektir. Beyin fırtınası yapılırken fikirler tartışılmaz sadece ortaya atılır. Tüm fikirler toplandıktan sonra belki değerlendirme yapılabilir.

Beyin fırtınasının aşamaları konusuna gelecek olursak; üzerinde beyin fırtınası yapılacak olan bir konu belirlenir ve bu konu gruptaki bireylere bildirilir. Bireylere konu hakkındaki fikirleri sorulur ve ortaya atılan fikirler tahtaya yazılır. Bu süreçte değerlendirme kesinlikle yapılmaz. Çünkü değerlendirme yapılması durumunda bireyler kendilerini rahat hissedemezler ve eleştirilme ile ilgili kaygı duyabileceğinden istenen sayıda fikre ulaşılamayabilir. Değerlendirme yapılmadığında yanlış da olsa bireyler düşüncelerini söyleyebilirler. Ortaya atılan saçma sapan bir fikir o anda başka bir katılımcının kafasında mükemmel fikri meydana getirebilir.

Beyin fırtınasında ne kadar çok fikir olursa o kadar iyidir. Çünkü çok sayıda fikir demek daha çok alternatif demektir ve en kaliteli olanı seçmek demektir. Aynı zamanda çok sayıdaki fikirler tek tek kullanılmak yerine birleştirilerek de kullanılabilir. Bu sayede en iyi fikir ya da çözüm meydana gelmiş olur.


DMCA.com
 
Bu siteyi kullanan, ziyaret eden ve görüntüleyen kişi ve kurumlar "site kullanım şartları"nı kabul etmiş sayılırlar.