KYK


Kyk nedir?

KYK, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’dur. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun amaçları, Yüksek Öğrenim öğrencilerinin güvenilir ve çağdaş barınma, beslenme, kredi ve burs hizmetleri ile öğrenimlerine; sosyal, kültürel ve spor aktiviteleriyle kişisel gelişimlerine sosyal devlet yaklaşımı ile katkıda bulunmaktır.

Burs nedir?

Burs, T.C. vatandaşı olan, başarılı ve ihtiyaç sahibi yüksek öğrenim öğrencilerine karşılıksız olarak verilen paradır.

Kimler burs alabilir?

 • Lisans öğrencileri (4 ve daha fazla yıllık fakülteler),
 • Önlisans öğrencileri (Meslek yüksek okulu öğrencileri),
 • İki yıllık meslek yüksek okullarından mezun olduktan sonra ara vermeden DGS ile dört yıllık okullara geçiş yapan öğrenciler – öğrenci intibak ya da hazırlık sınıfında burs alamaz,
 • Hazırlık sınıfı haricindeki yüksek lisans öğrencileri,
 • Vakıf üniversitesinde eğitim gören öğrenciler,
 • İkinci öğretimde eğitim gören öğrenciler,
 • Açıköğretim öğrencileri (sadece öncelikli öğrenciler),
 • LYS sonucunda yabancı dil, sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında ilk 100’e giren öğrenciler (öncelikli olarak),
 • Ülke adına spor müsabakalarına katılan milli olmuş amatör sporcu olan öğrenciler,
 • Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler burs alabilir.

Kimler burs alamaz?

 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan daha önce burs veya öğrenim kredisi alan öğrenciler,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler,
 • Normal öğrenim süresince mezun olamayıp okulunu uzatan öğrenciler,
 • Polis Akademisi  ya da Askeri Okulda eğitim gören öğrenciler,
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
 • Hazırlık sınıfında eğitim gören yüksek lisans öğrencileri,
 • En az asgari ücret seviyesinde aylık gelire sahip olan öğrenciler (yetim maaşı ve nafaka hariç),
 • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler burs alamazlar.

Bursun kesilme nedenleri nelerdir?

 • Öğrencinin başarısız olması,
 • Öğrencinin öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması ya da uzaklaştırma alması,
 • Öğrencinin kayıt dondurması,
 • Öğrencinin sağlık nedeniyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
 • Öğretim kurumunun kapatılması,
 • Öğrencinin KYK yurtlarından süresiz olarak çıkarılma cezası alması,
 • Öğrencinin asgari ücret düzeyinde devamlı ücretle bir işte çalışmaya başlaması,
 • Öğrencinin kesin hükümle mahkum olması hâlinde öğrencinin aldığı burs kesilir.

Burs alan öğrencinin başarısız olması ya da vazgeçmesi durumunda burs kesilir mi?

Öğretim gördüğü öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen veya kendi isteğiyle burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu iptal edilir ve öğrenci tekrar burs alamaz. Fakat öğrenim kredisi almak isterse belirli esaslara göre tekrar öğrenim kredisi alabilir.

Öğrenim kredisi nedir?

Öğrenim kredisi, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere verilen ve zorunlu hizmet mecburiyeti olmayan borç paradır. Öğrenim kredisinin amacı, öğrencileri maddi olarak desteklemek, sosyal ve kültürel alanlarda gelişmelerine yardımcı olmaktır. Öğrenim kredisi, yüksek öğrenim kurumlarının normal öğretim süresi içinde aylık olarak verilir.

Öğrenim kredisi borcu neye göre hesaplanır?

Öğrenim kredisi borcu, Türkiye İstatistik Kurumu Toptan Fiyat Endeksindeki artışların öğrenciye verilen para miktarına eklenmesiyle hesaplanır.

Kimler öğrenim kredisi alabilir?

 • Lisans öğrencileri,
 • Meslek yüksek okulunda eğitim gören ön lisans öğrencileri,
 • İki yıllık meslek yüksek okullarından mezun olduktan sonra ara vermeden DGS ile dört yıllık okullara geçiş yapan öğrenciler – öğrenci intibak ya da hazırlık sınıfında öğrenim kredisi alamaz,
 • Yüksek lisans öğrencileri,
 • Vakıf üniversitesinde eğitim gören öğrenciler,
 • İkinci öğretimde eğitim gören öğrenciler,
 • Açıköğretim öğrencileri (sadece öncelikli öğrenciler) öğremim kredisi alabilir.

Kimler öğrenim kredisi alamaz?

 • En az asgari ücret seviyesinde aylık gelire sahip olan öğrenciler (yetim maaşı ve nafaka hariç),
 • Dikey geçiş, master ve doktora dışında herhangi bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olan öğrenciler,
 • Normal öğrenim süresince mezun olamayıp okulunu uzatan öğrenciler,
 • Sağlık sorunları dışında bir sebepten dolayı önlisans mezuniyetinden sonra ara verip intibak programına başlayan öğrenciler,
 • İntibak programı süresindeki öğrenciler,
 • Öğrenim kredisi başvurunda bulunduğu tarihte, kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir yıldan fazla başarısız olan öğrenciler,
 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan daha önce burs veya öğrenim kredisi alan öğrenciler,
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler,
 • Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre öğrenim kredisi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler öğrenim kredisi alamazlar.

Öğrenim kredisinin kesilme nedenleri nelerdir?

 • Öğrencinin öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması ya da geçici olarak uzaklaştırılması,
 • Öğrencinin kaydını dondurması,
 • Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
 • Öğrencinin kesin hükümle mahkum olması,
 • Öğrencinin asgari ücret düzeyinde sürekli gelirle çalışmaya başlaması,
 • Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun kapatılması durumunda öğrencinin aldığı öğrenim kredisi kesilir.

Hem öğrenim kredisi hem de burs alabilir miyim?

Hayır, bir öğrenci hem öğrenim kredisi hem de burs alamaz.

Katkı kredisi nedir?

Katkı kredisi, üniversite harçları için borçlanma karşılında öğrenci adına öğretim kurumuna yatırılan paradır.

İlk defa öğrenim kredisi ya da burs almak için müracaat nasıl yapılır?

Yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler, www.kyk.gov.tr adresinden gerekli bilgileri doldurarak burs ve öğrenim kredisi başvurularını yapabilirler.

Öğrenim kredisi ve katkı kredisinin geri ödenmesi nasıl yapılır?

Öğrenim kredisi veya katkı kredisi geri ödemesi, öğrenim kredisi veya katkı kredisi alan öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi bitiminden 2 yıl sonra başlar. Ödemeler aylık olarak yapılır ve öğrencinin kredi aldığı kadar sürede devam eder.

Kredi borçlarının ertelenmesi

Öğrenim kredisi veya katkı kredisi alan öğrencinin borç ödemeleri henüz başlamamışsa ya da öğrenci kredi borçlarını aksatmadan ödüyorsa, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na kredi borçlarının ertelenmesi için başvurabilir. Başvurusu sırasında SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ya da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkisinin bulunmaması durumunda endeks uygulanması şartıyla birer yıllık sürelerle uzatılır. Kredi borçlarının geri ödeme dönemleri askerlik dönemine rastlarsa başvuru yapılması durumunda borçlar TEFE uygulanmadan askerlik sonuna kadar ertelenir.

KYK İletişim Bilgileri

Çağrı Merkezi: 444 19 61


DMCA.com
 
Bu siteyi kullanan, ziyaret eden ve görüntüleyen kişi ve kurumlar "site kullanım şartları"nı kabul etmiş sayılırlar.