POMEM Öğrenci Alımı


13. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 3170 erkek, 130 bayan asıl aday, 951 erkek, 39 bayan yedek aday alınacaktır.

POMEM Nedir?

POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezleri’nin kısaltmasıdır. Polis Meslek Eğitim Merkezleri, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olup, mesleki temel eğitimi vermek amacıyla kurulan parasız, yatılı ve üniformalı eğitim kurumlarıdır.

POMEM’e Kimler Başvurabilir?

2012 veya 2013 yıllarında KPSS P3 puanından en az 60 alıp en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından ya da bu okullara denk kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

POMEM’e Kaç Aday Alınacak?

POMEM’e 2013 yılında (13. Dönem) 3170 erkek ve 130 bayan olmak üzere toplam 3300 asıl aday alınacaktır. Ayrıca 951 erkek ve 39 bayan olmak üzere toplam 990 yedek aday alınacaktır.

POMEM Başvuruları Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

POMEM’e başvurmak için gerekli şartlara sahip olan ve başvurmak isteyen adayların, ikâmet ettikleri ildeki İl Emniyet Müdürlüklerine POMEM başvurularında istenen belgeler ile birlikte 9 Eylül 2013 ve 27 Eylül 2013 tarihleri arasında şahsen başvurmaları gerekmektedir. Polis Meslek Eğitim Merkezleri aday başvuruları 27 Eylül 2013 saat 17:00’da bitecektir. Başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular, posta yoluyla yapılan başvurular ve eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

POMEM Sınav Yerleri

Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne başvuran adayların sınav yerleri ve sınav tarihleri 11 Ekim 2013 tarihinde Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı internet sitesi olan www.egitim.pol.tr adresinde ve İl Emniyet Müdürlüklerince adaylara ilanen duyurulacaktır.

Sınav yeri ve sınav tarihleri, internet sitesinden ve İlk Emniyet Müdürlüklerinden duyurulunca adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Bu nedenle adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

POMEM Değerlendirme ve Seçme

Polis Meslek Eğitim Merkezi değerlendirme ve seçme işlemleri 21 Ekim 2013 tarihinde başlayacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemleri üç aşamada yapılacak ve sadece 13. dönem için geçerli olacaktır.

POMEM Değerlendirme ve Seçme Sonuçları

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak olan adayların KPSS-P3 puanları, mülakat ve fiziki yeterlik puanlarının toplamında alacakları puanlar sıralanıp başarı listeleri hazırlanacaktır. Bu başarı listeleri erkek ve bayanlar için ayrı ayrı hazırlanacaktır. Toplam puanlara göre yapılacak olan sıralamada aynı puanlara sahip adaylar varsa KPSS P3 puanı yüksek olan aday tercih edilecektir. Sıralama sonucunda, başarı sırasına göre ilk 3170 erkek aday ve ilk 130 bayan aday asıl aday olarak, devamındaki ilk 951 erkek ve ilk 39 bayan aday yedek aday olarak ilan edilecektir. POMEM adaylarının başarı durumları Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı internet sitesi olan www.egitim.pol.tr internet sitesinde duyurulacaktır.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri Giriş Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından birinden veya bu öğretim kurumlarına denk yurtdışı yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Bayan adayları ve askerliğini yapmamış erkek adaylar için 28 yaşından, askerliğini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,
 • Erkek adayların 167 cm’den, bayan adaylar için 162 cm’den kısa boylu olmamak,
 • Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 • POMEM Başvurusu öncesinde ya da sırasında, fuhuş, uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerle ilgili adlî ya da idarî soruşturma kaydı bulunmamak (bu madde adayın eşi için de geçerlidir),
 • Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı mahkum olmamak, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak (bu madde adayın eşi için de geçerlidir),
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
 • Herhangi bir terör eylemine katılmamış olmak,
 • herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşıyor olmamak,
 • Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımıyla ilgili olarak tedavi görmüş ya da görüyor olmamak,
 • Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya engel hukuki bir engeli olmamak,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış, çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmamak,
 • KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak,
 • İlgili mevzuat kapsamında yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv taraması sonuçları olumlu olmak şartları aranmaktadır.

POMEM Başvurularında İstenen Belgeler

 • Başvuru sırasında İl Emniyet Müdürlüğü’nce verilecek olan başvuru dilekçesi,
 • Başvuru sırasında İl Emniyet Müdürlüğü’nce verilecek olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu,
 • Lisans diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi veya mezun olduğunu gösteren ilgili üniversiteden alınan resmi yazı,
 • Askerlikten muaf olanların muafiyet belgesi, sağlık nedenlerinden dolayı askerlikten muaf olanların sağlık raporu,
 • KPSS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık kıyafetine dair yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
 • Adres kayıt sisteminde adayın adres kaydı yoksa başvurudan önce adres kaydını yaptırmaları gerekmektedir.
 • Bir adet yarım kapak dosya,

Yukarıda istenen belgelerin fotokopileri, başvuru sırasında görevli tarafından kontrol edilir ve “Aslı Görüldü” ibaresi ile teslim alınır ve belgelerin aslı adaya geri verilir.

 

Detaylı bilgi için, bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.


DMCA.com
 
Bu siteyi kullanan, ziyaret eden ve görüntüleyen kişi ve kurumlar "site kullanım şartları"nı kabul etmiş sayılırlar.